Velký okruh Čínou, Lhasa a Hong Kong
(Čína - Peking - Lhasa - Xian (Si-an) - Šanghaj - Guilin (Kuej-lin) - Hong Kong)

Doporučený termín: 

duben – květen, září - říjen

Počet dní:

16 dní

Doprava:

Letecká

Strava:

Viz popis zájezdu

Ubytování:

Hotelová kategorie na přání  

Typ zájezdu:

Incentivní, poznávací zájezd na míru

Trasa

Peking – Lhasa – Xian (Si-an) -  Šanghaj - Guilin (Kuej-lin) – Hong Kong

Doprava

letecká

Ubytování

hotely 3* - 5* podle přání

Stravování

obědy a večeře podle požadavku

Program

1. den

Praha - Peking
Odlet z Prahy do Pekingu.

2. den

Peking                                                                                  
Přílet do Pekingu, po příletu transfer do hotelu, ubytování a volno na odpočinek. Odpoledne prohlídky města - návštěva Letního paláce - letního sídla čínských císařů, rozsáhlého komplexu s množstvím vodních ploch a různorodých staveb (zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO). Možnost společné večeře v restauraci. Přenocování v Pekingu.

3. den

Peking                                                                                  
Snídaně, výlet do Badalingu, ležícího asi 70 km od Pekingu, na Velkou čínskou zeď. Oběd během programu. Odpoledne prohlídka hrobky člena dynastie Ming v podhůří Tchien-šou a Císařské cesty duchů. Návrat do Pekingu, cestou krátká zastávka u Olympijského stadionu a „vodní kostky“. Návrat do hotelu a nocleh v Pekingu.

4. den

Peking                                                                                  
Po snídani bude následovat prohlídka města - Zakázané město, palác čínských císařů, areál historických budov po 500 let nepřístupných obyčejným smrtelníkům. Návštěva náměstí Nebeského klidu - největšího náměstí světa. Přejezd do pekingské ZOO, kde je možno vidět mj. populární pandy, symbol Číny. Následně společná večeře, po večeři představení čínských akrobatů (Chaoyang Theatre Show). Po představení transfer do hotelu. Nocleh Peking.

5. den

Peking – Lhasa                                                          
Snídaně v hotelu, transfer na letiště a odlet do Lhasy, po příletu transfer do hotelu a ubytování. Odpoledne individuální volno. Večeře a nocleh Lhasa.

6. den

Lhasa                                                                                    
Snídaně, celodenní prohlídka Lhasy – rozsáhlý palácový komplex Potála, vybudovaný na Červené hoře a zvaný „Perla střechy světa“ bylo původní sídlo dalajlámů, zapsané na seznamu UNESCO. Buddhistický chrám Jokhang ze 7. století je jeden z nejposvátnějších chrámů Tibetu, návštěva trhu Barkor a okolních uliček. Oběd během programu. Večeře a nocleh Lhasa.

7. den

Lhasa                                                                                    
Po snídani bude následovat prohlídka Lhasy – návštěva kláštera Drepung nedaleko Lhasy, největšího kláštera v Tibetu, jednoho ze 3 velkých klášterů buddhistické školy Gelupa. Klášter Sera, další gelupovský klášter leží na severu Lhasy pod skalním výběžkem, má největší modlitebnu a „debatní dvůr“. Jedná se o letní sídlo dalajlámů Norbulinka, komplex staveb v rozlehlém parku. Oběd během programu. Večeře a nocleh Lhasa.

8. den

Lhasa – Xian (Si-an)                                                              
Snídaně, transfer na letiště a odlet do Xianu (Si-an). Po příletu první část prohlídky původně hlavního města čínského císařství – impozantní městské hradby (14 km dlouhé a 15 m vysoké) s pozůstatky bran na každé světové straně a strážními věžemi. Věž bubnu v muslimské čtvrti se nachází uprostřed pitoreskních uliček a bazaru a Velká mešita patří mezi jednu z nejstarších v Číně. Navečer transfer do hotelu, nocleh Xian.

9. den

Xian                                                                          
Po snídani odjezd do Lingtongu na prohlídku „hliněné armády“ - největšího archeologického objevu 20. století. Hliněných soch v životní velikosti, zobrazujících vojáky a jejich koně z doby císaře dynastie Čchin. Oběd. Odpoledne dokončení prohlídky Xianu - pagody Malé a Velké divoké husy a taoistického kláštera Osmi nesmrtelných.  Nocleh v Xianu.

10. den

Xian – Šanghaj                                                          
Snídaně, transfer na letiště a odlet do Šanghaje, po příletu transfer do hotelu a odpočinek.

11. den

Šanghaj                                                                                
Prohlídka obchodní zóny na Nanjingské třídě, nábřeží Bund, slavné mandarinské zahrady Yuyuan, místní tržnice a chrámu City God Temple. Společný oběd v místní restauraci. Odpoledne pokračování v prohlídce chrámu Jadeitového Buddhy s dvoumetrovou sochou Buddhy, projížďka lodí po řece Huangpu a procházka v Xin Tian Di. Nocleh Šanghaj.

12. den

Šanghaj  - Guilin (Kuej-lin)                                                    
Snídaně, dopoledne prohlídka poslední části města. Výlet na historické předměstí Šanghaje do vodního města Zhujiajiao a pěší prohlídka starých mostů, Severní ulice se starými domky a zahrady Kezhi. Společný oběd v místní restauraci. Transfer na letiště a odlet do Guilinu (Kuej-Lin). Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Nocleh Guilin.

13. den

Guilin – plavba po řece Li                                         
Ranní romantická plavba po řece Li - typickou čínskou krajinou s nádhernými přírodními scenériemi, poplujete do Yangshuo, obklopeného vápencovými útvary a jeskyněmi (možnost návštěvy Měsíčního vrchu). Oběd během programu. Návrat do Guilinu, nocleh Guilin.

14. den

Guilin – Longsheng – Hong Kong                             
Po snídani odjezd do Longshengu ležícího severozápadně od Guilinu, se směsicí staveb různých kultur, návštěva rýžových teras a prohlídka města. Oběd během programu. Návrat do Guilinu, transfer na letiště a odlet do Hong Kongu. Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Nocleh Hong Kongu.

15. den

Hong Kong – Praha                                          
Snídaně v hotelu a celodenní prohlídka Hong Kongu. Vyjedete lanovkou na Victoria Peak s panoramatickým výhledem na město, navštívíte obchodní čtvrť Kowloon a rybářskou osadu Lei Yeu Mun, taoistický chrám Wong Tai Sin, klášter Chi Lin s nádhernými zahradami Nian Lan a hongkongský park, který je oázou klidu v centru města. Nachází se zde zelené zahrady, jezírka s vodními ptáky, fontány, restaurace a muzeum čajů. Oběd během prohlídky. Večer transfer na letiště a odlet domů.

16. den

Přílet do Prahy
Přílet do Prahy.
 


POZNÁMKY K ZÁJEZDU:

Jedná se o skupinový zájezd na míru s uvažovaným počtem nejméně deseti účastníků.

Cena zájezdu:

Závaznou cenu za osobu Vám rádi připravíme podle Vašich požadavků na Vámi určený termín, na požadovanou kvalitu služeb a podle počtu účastníků.

Rozsah služeb, obvykle zahrnutých v ceně:
- ubytování se snídaní, kategorie hotelu podle vlastního výběru
- letecká doprava do cílové země, případně místní přelety, vč. letištních tax
- autobusová doprava do cílové země busem s maximální výbavou
- obědy, večeře a nápoje podle programu a přání
- vstupné do památek a atrakcí
- společenské, kulturní a sportovní aktivity podle zájmu
- doprovod česky mluvícího průvodce
- cestovní pojištění ČP u evropských cest

Programy "NA MÍRU"
Program zájezdu je možno upravit na přání zákazníka. Doplnit o odborné návštěvy jako jsou výstavy a veletrhy, farmy a zemědělské podniky, i obohatit o kulinářské, kulturní a sportovní zážitky.
 
Nevyplňili jste všechny požadované údaje!Nejvhodnější období pro vaši cestu je od dubna do května a od září do října. Termín si můžete určit podle vlastního přání.


PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR s.r.o.

Drahobejlova 6/2215
190 00 Praha 9, Česká republika
Facebook Člen Asociace Cestovních Kanceláří IČ: 25626132, DIČ: CZ25626132

Email: email(@)prazsky-klub.cz 
Web:   www.prazsky-klub.cz 
Tel.: +420 266 311 543 - 5
COPYRIGHT Pražský Klub Tour Operator s.r.o., designed by OMEGACZECH s.r.o.
CK si vyhrazuje právo na úpravu programu, cen a termínu.